شماره حسابها

توجه نمایید بیش از 7 ( هفت ) درگاه بانکی آنلاین در سایت موجود می باشد و کاربران می توانند به سهولت پرداخت آنلاین انجام دهند .
شناسه شبا شماره کارت شماره حساب حساب پذیرنده نشانه بانک
IR 23 0170 0000 0010 0743 4460 04 6037-9917-9573-0880
0100743446004
ملی
IR 77 0120 0200 0000 4679 3840 25 6104-3378-0547-2642
4679384025
ملت
محمد حیدری حساب ها به نام :

" شبا " به اختصار به معنای "شماره حساب بانکی ایران" می باشد که به منظور تسهیل واستانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک ها قرار است به زودی عملیاتی شود. در حال حاضر همه بانک ها و مؤسسات موجود در کشور جهت معرفی حساب شبا و عملیاتی کردن این حساب معرفی شده اند . شما می توانید با استفاده از شماره شبا هر یک از حساب های ما از بانک های خارج از کشور و همچنین بانک های داخل ایران به هر یک از حساب های ما با استفاده از شناسه شبا هر حساب هزینه سرویس سفارشی خود را پرداخت نمایید .