کارت خرید

سرور مجازی حرفه ای

VPS Professional 1

100 گیگا بایت

VPS Professional 2

200 گیگا بایت

VPS Professional 3

300 گیگ

VPS Professional 4

400 گیگ

VPS Professional 5

500 گیگ