کارت خرید

فضای بک آپ

Backup 1

100 گیگا بایت

Backup 2

500 گیگا بایت

Backup 3

1 ترابایت

Backup 4

5 ترابایت

Backup 5

10 ترابایت