کارت خرید

سرور مجازی استاندارد

VPS Standard 1

10 گیگا بایت

VPS Standard 2

20 گیگا بایت

VPS Standard 3

30 گیگا بایت

VPS Standard 4

50 گیگا بایت

VPS Standard 5

100 گیگا بایت