کارت خرید

هاست لینوکس استاندارد

Linux Standard 1

50 مگابایت

Linux Standard 2

100 مگابایت

Linux Standard 3

200 مگابایت

Linux Standard 4

500 مگابایت

Linux Standard 5

1000 مگابایت